Truyện tranh Cho Em Cắn Một Miếng Đi Mà, Xin Anh Đó!