Truyện tranh Học Trưởng Tha Mạng, Đừng Xé Váy Tôi!