0
Your Rating
Xếp Hạng
N/A, it has 27 monthly views
Tên Khác
Bạch Cốt Đại Thánh
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Phân Loại
Updating
Tag(s)
Lượt Xem
5
Trạng Thái
Completed
0 bình luận
Bookmark This

Giới thiệu : Thiếu niên tấn an xuyên qua dị thế tà vật hoành hành, được cao nhân cứu giúp tìm được đường sống trong chỗ chết, từ đây bắt đầu con đường bật hack tu luyện. Âm đức bỗng trở thành nhu yếu phẩm, muốn có âm được phải tru tà, tiến đến nơi quỷ vật hoành hành. Tấn an cùng bạn bè một đường tru tà phạt quỷ, cuối cùng hóa giải nguy cơ