0
Your Rating
Xếp Hạng
N/A, it has 6 monthly views
Tên Khác
Updating
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Phân Loại
Updating
Tag(s)
Lượt Xem
2
Trạng Thái
Completed
0 bình luận
Bookmark This

CON RỐI.

Tác giả: 执梦

Dịch: Cải

Giới thiệu:

Muội muội của ta là chân truyền của nghệ nhân điều khiển rối, lúc vào cung biểu diễn đã bị hoàng đế để mắt tới.

Nhưng nàng không chịu trở thành người của hắn.

Hoàng đế bèn c//ắt đ//ứt gân tay gân chân của nàng, nhìn nàng ngất đi vì đau đớn, sau đó giam cầm độc chiếm nàng.

Ngày muội muội ta c//hết trên long sàng, nàng đang mang thai ba tháng.

Không lâu sau, hoàng đế bị l//ở lo//ét ngoài da toàn thân, hắn ta ra lệnh tìm kiếm thần y tuyệt thế nhằm chữa trị cho hắn.

Ta vào cung chẩn bệnh cho hoàng đế.

Hoàng đế hỏi ta nguyên nhân bệnh trạng.

Ta cười nói: “Không có gì nghiêm trọng.”

Dưới lớp da l//ở lo//ét sắp mọc ra bộ da mới.

Hắn sẽ là con rối hoàn hảo của ta.