0
Your Rating
Xếp Hạng
N/A, it has 8 monthly views
Tên Khác
Updating
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Phân Loại
Updating
Tag(s)
Lượt Xem
2
Trạng Thái
Completed
0 bình luận
Bookmark This

Đại luyện(*) tốt đất hoang!

(*) Đại luyện: là người giúp người khác thăng cấp trong các trò chơi trực tuyến có tính phí. Bằng cách chơi hộ người khác, bên thứ ba giúp người chơi cải thiện khả năng hoặc thuộc tính của nhận vật trong game.

“Đại luyện võng du” là câu chuyện về học trưởng tình cờ gặp đúng người “đại luyện” là học muội ngày xưa, và rồi câu chuyện bắt đầu.