0
Your Rating
Xếp Hạng
N/A, it has 109 monthly views
Tên Khác
Dịch Vụ Trả Thù Ngoại Truyện
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Phân Loại
Updating
Tag(s)
Lượt Xem
9
Trạng Thái
Completed
0 bình luận
Bookmark This

Ngoại truyện mở rộng của bộ truyện Dịch Vụ Trả Thù, mở đầu sẽ là quá khứ của Kamo