0
Your Rating
Xếp Hạng
N/A, it has 4 monthly views
Tên Khác
Không Uổng
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Phân Loại
Updating
Tag(s)
Lượt Xem
8
Trạng Thái
Completed
0 bình luận
Bookmark This

Tên truyện: Không uổng

Tàn tật tướng quân Lục Kích – người cá gả thay Ngu Tiểu Mãn

Thủ ngươi đoạn đường, không uổng công cuộc đời này.

Tiểu nhân ngư tri ân báo đáp lấy thân báo đáp chuyện xưa.