0
Your Rating
Xếp Hạng
N/A, it has 36 monthly views
Tên Khác
Kỷ Nguyên Ngự Linh
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Phân Loại
Updating
Tag(s)
Lượt Xem
3
Trạng Thái
Completed
0 bình luận
Bookmark This

BẢN TRUYỆN CHỮ CHO NGƯỜI CẦN: TOÀN DÂN NGỰ LINH, LINH SỦNG CỦA TA LÀ CƯƠNG THI
Diệp Lăng ngoài ý muốn sống lại, xuyên không tới một thế giới thần kỳ, thời đại mà toàn dân ngự linh. Thành công kích hoạt Ngự Linh hệ thống, có thể nhìn thấy những phương hướng tiến hoá mà người thường không thể thấy được. Mỗi lần tăng lên một bậc, là có thể khế ước một linh sủng mới. Mà linh sủng thứ nhất của Diệp Lăng, lại là là cương thi, cương thi trong mắt thế nhân, chỉ là phế vật vô dụng. Nhưng trong hệ thống thức tỉnh của Diệp Lăng, cương thi của mình lại là một siêu cấp linh sủng!