0
Your Rating
Xếp Hạng
N/A, it has 8 monthly views
Tên Khác
Updating
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Phân Loại
Updating
Tag(s)
Lượt Xem
3
Trạng Thái
Completed
0 bình luận
Bookmark This

MUỘI MUỘI LÀ KẺ XUYÊN KHÔNG

Tác giả: 海的鸽子

Editor: Vịt đọc sách

Giới thiệu:

Muội muội của ta là một kẻ xuyên không.

Nàng nói mọi người là bình đẳng, nàng muốn nha hoàn hầu hạ nàng tương xứng với nàng như tỷ muội.

Nàng còn đoạt vị hôn phu của ta, nói rằng hai chúng ta là do phong kiến ép duyên, hai người bọn họ mới là chân ái.

Ta yên lặng nhìn nàng tìm đường chết.