0
Your Rating
Xếp Hạng
N/A, it has 48 monthly views
Tên Khác
Sư Phụ Ngươi Là Tên Ngốc Lắm Tiền
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Phân Loại
Updating
Tag(s)
Lượt Xem
11
Trạng Thái
Completed
0 bình luận
Bookmark This

Mô tả: Lão sư lập chính kính lễ: Đồ nhi, vào sư môn của ta, nhận giáo huấn của ta. Nói cho vi sư, điều thứ nhất trong tổ huấn là gì? Trà sữa kem cheese: Sư phụ, sư môn chúng ta không phải chỉ có con và người sao, tổ huấn ở đâu ra. Lão sư lập chính kính lễ: Nghiệt, nghiệt đồ! Bảo con nói thì con cứ nói! Trà sữa kem cheese:…….. Đánh chết đồ con rùa Việt Kiến Xuân Hòa kia!!!