0
Your Rating
Xếp Hạng
86th, it has 19 monthly views
Tên Khác
Tôi Là Thần Chết
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Phân Loại
Updating
Tag(s)
Lượt Xem
8
Trạng Thái
Completed
0 bình luận
Bookmark This

Trên trái đất có những người xấu, và sau đó có những người THỰC SỰ XẤU. Nếu bạn là một trong số những người đến sau, bạn không chỉ bị đưa xuống Địa ngục mà còn bị đưa xuống Địa ngục và được giao một công việc thu thập linh hồn của một số người tồi tệ nhất trên Trái đất. Đó là con đường sự nghiệp của một phụ nữ trẻ tên Scarlet, người đã chết và bị đưa xuống thế giới ngầm rực lửa chỉ để thấy mình ở một vị trí cấp đầu vào là…Tử thần!