4.3
Your Rating
Đáng Giá
Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân Average 4.3 / 5 out of 3
Xếp Hạng
25th, it has 763 monthly views
Tên Khác
Updating
Tác Giả
Nhóm Dịch
Thể Loại
Phân Loại
BL
Tag(s)
Lượt Xem
481
Trạng Thái
OnGoing
0 bình luận
2 Users bookmarked This